Izdanja Ogranka Matice hrvatske u Samoboru od 1990. godine
 
2022.
1. "Ričet z domače kujhne", 16. izdanje
2. Zbornik 29. samoborskih haiku susreta "Darko Plažanin"
3. Bošnjak, Vlatka: "Odjeci esencije"
 
2021.
1."Ričet z domače kujhne", 15. izdanje
2. Zbornik 28. samoborskih haiku susreta "Darko Plažanin"
3. Dorotić, Branimir: "Prema svjetlu", likovna monografija
4. Zborink 30. susreta samoborskih pjesnika "Pri svetem Mihalu"
5. Dimnjaković, Janko: "Retrovizor" (memoarska proza)
6. Zbornik Ogranka MH Samobor 2020.
 
2020.
1. "Ričet z domače kujhne", 14. izdanje
2. Zbornik 29. susreta samoborskih pjesnika "Pri svetem Mihalu"
3. Zbornik Ogranka MH Samobor 2019.
4. Hrvoj, Marja: "Carolina Samoborska, životne staze jedne dobrotvorke"
 
2019.
1. "Ričet z domače kujhne", 13. izdanje
2.  Zbornik 27. samoborskih haiku susreta "Darko Plažanin"
3.  Laušin, Božidar: "Legenda o šumi"
4.  Noršić, Anastazija: "Tragovi u pepelu uspomena"
5.  Zbornik 28. susreta samoborskih pjesnika "Pri svetem Mihalu"
6.  Zbornik Ogranka MH Samobor 2017.
7.  Zbornik Ogranka MH Samobor 2018.
 
Vlastita naklada ili drugi izvori:
1. Bujan-Kovačević, Zlata: "Javor"
 
2018.
1."Ričet z domače kujhne", 12. izdanje
2. Zbornik 26. samoborskih haiku susreta "Darko Plažanin"
3. Mažuranić, Vlasta: "Podigni zastor"
4. Marušić, Bišćan, A.: "Čudesno dvorište"
5. Zbornik 27. susreta samoborskih pjesnika "Pri svetem Mihalu"
6. Bošković, Nada: "Kad proteče rijeka"
 
 
 
2017. 
1.Brekalo, I., Sinković, S., Žokalj, G.: "Po jutru se grad poznaje" (Mala povijest Samobora)
2."Ričet z domače kujhne", 11. izdanje 
3. Zbornik 25. samoborskih haiku susreta "Darko Plažanin"
4. Zbornik 26. susreta samoborskih pjesnika "Pri svetem Mihalu"
5. Zbornik Ogranka MH Samobor 2016.
 
Zajednička izdanja:
1. Zbornik radova "Samobor - stotinu godina nakon Milana Langa", Hrvatsko katoličko sveučilište i Ogranak Matice hrvatske u Samoboru
 
Vlastita naklada ili drugi izvori:
1. Bujan-Kovačević, Zlata: "Blaščad-priče iz dvorišta"
 
2016. 
1.Zbornik Ogranka MH Samobor 2014./2015.
2.„Ričet z domače kujhne“, 10. izdanje
3.Zbornik 24. samoborskih haiku susreta „Darko Plažanin“
4.Zbornik 25. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
5.Runtas, Đurđica: "Miris novog ljeta"
 
Vlastita naklada ili drugi izvori:
1.Žegarac, Milan: „Mali tematski rječnik samoborskoga i kajkavskog govora“ 
2.Bujan-Kovačević, Zlata: “Triput kistom prebrisano“
3.Prudeus, Josip: „Onak, zi srca za srčeko“
4.Šego, Ljubica: „Zlatnom krunom okrunjena“
 
2015.
1.Zbornik Ogranka MH Samobor 2012./2013.
2.„Ričet z domače kujhne“, 9. izdanje
3.Zbornik 23. samoborskih haiku susreta „Darko Plažanin“
4.Zbornik 24. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
5.Novosel, Ranka:“Srakini spominki“
6.Lokmer, Lada: „Radujem se Božiću/Patuljci i pjesmuljci“ (+ 2 CD-a)
 
2014. 
1.„Ričet z domače kujhne“, 8. izdanje
2.Zbornik 22. samoborskih haiku susreta „Darko Plažanin“
3.Zbornik 23. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
4.Bujan-Kovačević, Zlata: „Pada zlato na naše tamne šume“
5.Dimnjaković, Janko: „Razbojnici su ustali još ranije“
 
2013. 
1.„Ričet z domače kujhne“, 7. izdanje
2.Zbornik 21. samoborskih haiku susreta „Darko Plažanin“
3.Zbornik 22. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
 
2012.
1. „Ričet z domače kujhne“, 6. izdanje
2.Zbornik 20. samoborskih haiku susreta „Darko Plažanin“
3.Zbornik 21. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
4.Brekalo, Ivanka: „Skrovitim Samoborom“
 
2011. 
1.Zbornik Ogranka MH Samobor 2010./2011.
2.„Ričet z domače kujhne“, 5. izdanje
3.Zbornik 19. samoborskih haiku susreta „Darko Plažanin“
4.Zbornik 20. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
5.Mažuranić, Vlasta: „Ples po rosi“
6.Novosel, Ana Ranka: „Mirjana Janeček – samoborska teta ritmika“
 
2010. 
1.Zbornik Ogranka MH Samobor 2009.
2.„Ričet z domače kujhne“, 4. izdanje
3.Zbornik 18. samoborskih haiku susreta „Darko Plažanin“
4.Zbornik 19. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
5.Bošković, Nada: „Nadahnuće s neba“
 
2009.
1.Zbornik Ogranka MH Samobor 2008.
2.„Ričet z domače kujhne“, 3. izdanje
3.Zbornik 17. samoborskih haiku susreta
4.Zbornik 18. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
5.Štahan, Želimir: „Zaštita prirode u Hrvatskoj do 2007. godine“
6.Žegarac Peharnik, Milan: „Nebeški malar“
7.Markulin, Ivo: „Dan za danom“
8.Dujmović, Ivan:“Hrvatska u meni“
9.Plažanin, Darko:“Svakidašnji put“
10.Mažuranić, Vlasta: „Pričam ti cvijeće“
 
2008. 
1.Zbornik Ogranka MH Samobor 2007. 
2.„Ričet z domače kujhne“, 2. izdanje
3.Zbornik 16. samoborskih haiku susreta
4.Zbornik 17. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
5.Pjesmarica samoborskih autora (+ CD)
6.Braja, Ljubica: „Mirisna kiša“
7.Braja, Ljubica: „Procvale ljubice“
8.Franceković, Jasminka:“Tebi ljubavi“
 
2007. 
1.Zbornik Ogranka MH Samobor 2006. (prvi broj)
2.„Ričet z domače kujhne“, 1. izdanje
3.Zbornik 15. samoborskih haiku susreta 
4.Zbornik 16. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
5.Črpić, Gordan:“Otkrivanje“
6.Dujmović, Ivan:“Moje niti“
 
2006. 
1.Zbornik 14. samoborskih haiku susreta
2.Zbornik 15. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Vuletić, Matija:“Epicentar ludila“
 
2005. 
1.Zbornik 13. samoborskih haiku susreta
2.Zbornik 14. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
 
2004. 
1.Zbornik 12. samoborskih haiku susreta
2.Zbornik 13. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Šego, Ljubica: “Od zlata koruna”
4.Cvetković, Katica: “Ja, rudarski trsek”
5.Novosel, Ranka: “Samoborci u anegdotama”, drugo dopunjeno izdanje
6.Hrčić, Ivo: “Trans-poniranje”
7.Bujan-Kovačević, Zlata: “Kajkavsko-goranski rječnik”
 
2003.
1.Zbornik 11. samoborskih haiku susreta
2.Zbornik 12. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Prudeus, Josip, Dorotić, Branimir: „Drveće“
4.Novosel, Ranka: „Sjećanja na tri proljeća Ranke Novosel“
5.Novosel, Ranka: „Od prvog slova do vitezova“
 
2002. 
1.Zbornik 10. samoborskih haiku susreta
2.Zbornik 11. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Brekalo, Ivanka: „Iz starih rukopisa“
4.Mažuranić, Vlasta: ”Ispjevana svjetlost”
 
2001. 
1.Zbornik 9. samoborskih haiku susreta
2.Zbornik 10. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
 
2000.
1.Zbornik 8. samoborskih haiku susreta
2.Zbornik 9. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Sokolić-Kaštaldo, Vera: “Valovi mora, valovi duše, valovi srca”
 
1999.
1.Zbornik 7. samoborskih haiku susreta
2.Zbornik 8. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Španović, Marinko: “Ljepota muke”
4.Galić, Vedran: ”Pitanje pripadnosti”
5.Fabek, Berislav: „Slikovnica“
 
1998. 
1.Zbornik 6. samoborskih haiku susreta 
2.Zbornik 7. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Horkić, Dragutin: ”Lađa na krošnjama”
4.Plažanin, Darko: „Iz crne rupe“
 
1997.
1.Zbornik 5. samoborskih haiku susreta
2.Zbornik 6. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Braja, Ljubica: „Božji pasec“
4.Novosel, R., Debogović, Đ., Dorotić, B.: ”Lirski album”
5.Žegarac Peharnik, Milan: “Krik lučonoše”
6.Boban, Nediljko: “Vidovitost u plavom”
7.Hrčić, Fran: ”Komedije”
8.Hrčić, Stjepan: “Sanoborske popevke”
 
1996.
1.Zbornik 4. samoborskih haiku susreta
2.Zbornik 5. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Vandekar Bartulica, Vanda: “Petrinim čuvarima”
4.Bujan-Kovačević, Zlata: ” Tihi ognji”
 
1995.
1.Zbornik 3. samoborskih haiku susreta 
2.Zbornik 4. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Novosel, Ranka: „Osebujnek“
4.Španović, Marinko: “Kisik, dušik”
 
1994. 
1.Zbornik 2. samoborskih haiku susreta 
2.Zbornik 3. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Uredila: Vida Milek: „Kaj u riječi, pjesmi, sreći“
4.Dijanić, Juraj: “Hižna knjižica”
5.Jembrih, Alojz: ”Juraj Dijanić i njegovo djelo”
 
1993. 
1.Zbornik 1. samoborskih haiku susreta 
2.Zbornik 2. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
3.Novosel, Ranka: „Šare: krvava, bijela i plava“
 
1992. 
1.Zbornik 1. susreta samoborskih pjesnika „Pri svetem Mihalu“
 
1990.
1. Plažanin, Darko: „Svakidašnji put“
 

NAJAVA DOGAĐANJA

 
Srpanj
15. 7. 2022. u 20 sati; otvorenje izložbe s 2. likovne kolonije u Taru; predvorje T. D. Komunalac Samobor, ul. 151. samoborske brigade HV 2
 
Kolovoz
XVIII. večeri vina i pjesme (u organizaciji udruge Samoborska vinska cesta i Ogranka MH Samobor); Samobor
 

Samoborske pjesničke večeri

 

Rujan

XVII. Bakuš slavagorski (u organizaciji udruge Bratovština sv. Vinka Slavagora i Ogranka MH Samobor); Slavagora

 

Izložba radova s 24. žumberačke likovne kolonije (u organizaciji Žumberačkog vikarijata, Gradske knjižnice Samobor i Ogranka MH Samboro); Gradska knjižnica Samobor

 

29. 9. 2022.; 31. susreti samoborskih pjesnika Pri svetem Mihalu; crkva sv. Mihalja u Samoboru

 

Samoborske pjesničke večeri

 

Listopad 

Kviz "Koliko poznajem prošlost svoga grada?"; Gradska knjižnica Samobor, Odjel za djecu i mlade

 

Samoborske pjesničke večeri

 

Svi Sveti; Gradsko groblje Samobor (obilazak posljednjih počivališta znamenitih građana Samobora)

 

 

 

 

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više o kolačićima: Izjava o privatnosti.